ในยามที่เห็นพี่น้องต้องเจอภัยร้ายแรง
พวกเราก็อยู่เฉยไม่ได้
เลยได้ช่วยกันซื้อของแพคของ
จัดส่ง”กล่องฮักแพงไทบ้าน”
เพื่อส่งไปช่วยเหลือแบ่งปัน
ผู้ประสบภัยโควิดและไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว
Thibaan Channel และทีมงาน ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคน ให้ผ่านเรื่องร้ายๆกันไปให้ได้✌️
ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน
ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน ฮักแพงไทบ้าน
ฮักแพงไทบ้าน