ทีมงานไทบ้าน ส่งชุด PPE ให้กำลังใจ ทุก 22 อำเภอ ในจังหวัดศรีสะเกษ