ศาล สานศิลป์ คว้า 2 รางวัล มหานครอวอร์ดส ครั้งที่ 16