ฮักแพงไทบ้าน ช่วยเหลือแบ่งปัน ผู้ประสบภัยโควิดและไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว